Μαθήματα Μουσικής

Σύλλογοι Γονέων και κηδεμόνων 14 ου  &  20ου Δημοτικών Σχολείων Λαμίας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανάγκη των μαθητών για ανάπτυξη και διεύρυνση των γνώσεων και ενδιαφερόντων τους, όσο και την οικονομική ύφεση που ταλαιπωρεί πολλές οικογένειες, οι σύλλογοί μας ήρθαν σε επαφή με καθηγητές μουσικής, προκειμένου να οργανώσουν μαθήματα μουσικής στο χώρο του σχολείου μας κατά τις απογευματινές ώρες.

Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε το παιδί σας να συμμετάσχει στα μαθήματα αυτά, παρακαλείστε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 08/04/2013 ημέρα Δευτέρα.

 

%_ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

  

ΑΙΤΗΣΗ

 

Στοιχεία μαθητή/τριας:

 

Επώνυμο:………………………………………

Όνομα:…………………………………………

Όνομα πατέρα:……………………..…………..

Τάξη/Τμήμα……………. ……………………………

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα:……………….

…………………………………………………………

Τηλέφωνο:………………………………….……

Κινητό:………………………………………………

E- mail:………………………………………….

Παρακολουθεί μαθήματα μουσικής; ………………………………………….

Αν ΝΑΙ σημειώστε το έτος σπουδών που παρακολουθεί σήμερα

……………………………….……..

Λαμία, ……/…../…….

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΩΣ 

Προς: Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων …….  Δημοτικού Σχολείου Λαμίας

 

Παρακαλείστε όπως κάνετε δεκτή την αίτησή συμμετοχής τ….    μαθ….

……………………………………………………………

για τα μαθήματα μουσικής που πρόκειται να διεξαχθούν.

 

Ο Γονέας/ Κηδεμόνας

                                    (υπογραφή)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *