Εκλογές 2017 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε επί της διαδικασίας

Η φετινή χρονιά είναι χρονιά Εκλογών για τους Συλλόγους Γονέων των σχολείων μας. Προς αποφυγήν οποιασδήποτε δυσλειτουργίας και αστοχίας επαναλαμβάνουμε συνοπτικά τα όσα ορίζονται για τις εκλογές των Συλλόγων Γονέων.

– Τα εγκεκριμένα από το Πρωτοδικείο Καταστατικά των Συλλόγων Γονέων οφείλουν να έχουν αναπροσαρμοστεί βάσει του Νόμου 2621/98 που ρύθμισε θέματα λειτουργίας των οργανώσεων γονέων των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που το καταστατικό ενός συλλόγου δεν έχει αναπροσαρμοστεί, ο Σύλλογος εφαρμόζει τον Νόμο στα
σημεία που υπάρχει διαφοροποίηση.

-Όργανα διοίκησης του Συλλόγου Γονέων είναι η Γεν. Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

-Η Γεν. Συνέλευση αποτελείται από τους γονείς των μαθητών οι οποίοι μετέχουν αυτοδίκαια σε αυτήν υπό την έννοια ότι το καταστατικό δεν μπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει μέλος του συλλόγου αφού τακτοποιηθεί οικονομικά. Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι μπορούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κάθε όργανο που προβλέπει ο Νόμος, ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο καταστατικό της. Προκηρύσσει τις εκλογές και εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή η οποία συλλέγει τις υποψηφιότητες.

-Για να είναι έγκυρες οι εκλογές του Συλλόγου πρέπει να ψηφίσουν οι γονείς του 1/3 των μαθητών του σχολείου. Διαφορετικά οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι άλλες 2 φορές. Αν και την τρίτη φορά δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός, τότε θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου.

– Στις εκλογές εκλέγονται: -Διοικητικό Συμβούλιο –Εξελεγκτική Επιτροπή και Εκπρόσωποι στην Ένωση Γονέων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Με βάση τα καταστατικά και τον Νόμο 2621/98 εκλέγεται και εκπρόσωπος στην Σχολική Επιτροπή. Όμως τώρα πλέον η ανά βαθμίδα εκπαίδευσης σχολική επιτροπή έχει εκπροσώπους που ορίζονται από την Ένωση Γονέων. Άρα, κάθε Σύλλογος μπορεί να εκλέγει έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του για το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας.

-Η ψηφοφορία είναι μυστική και κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% του αριθμού των μελών του Δ.Σ. Δηλαδή για 7μελές Δ.Σ. «σταυρώνουμε» μέχρι 3, για 9μελές Δ.Σ. μέχρι 4.

-Κάθε γονέας δικαιούται να ψηφίσει μία φορά και έχει μία ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών που εκπροσωπεί. Μπορούν όμως να ψηφίσουν και οι δύο γονείς κάθε μαθητή.

-Κάθε Σύλλογος Γονέων εκπροσωπείται στην Ένωση Συλλόγων Γονέων από 1 εκπρόσωπο ανά 30 μαθητές των οποίων οι γονείς ψήφισαν. Π.χ. Σχολείο με δύναμη 270 μαθητές. Για να είναι έγκυρες οι εκλογές πρέπει να ψηφίσουν γονείς τουλάχιστον 90 μαθητών. Στην Ένωση ο Σύλλογος μπορεί να εκπροσωπηθεί το μέγιστο από 9 εκπροσώπους (270/30).

-Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας συμπληρώνεται Πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή το οποίο υπογράφεται εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον Διευθυντή του Σχολείου ο οποίος βεβαιώνει τον αριθμό της δύναμης των μαθητών του σχολείου. Αντίγραφο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής αποστέλλεται στην Ένωση Γονέων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *